/DRUH WIESŁAW KISIEL ODZNACZONY ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP

DRUH WIESŁAW KISIEL ODZNACZONY ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP

W piątek 24 września podczas Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pułtusku miała miejsce ceremonia odznaczenia Złotym Znakiem Związku OSP RP druha Wiesława Kisiela – zasłużonego Członka Zarządu OSP Pułtusk, a zarazem Wiceprezesa Zarządu Oddz. Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Pułtusku.

Druh Wiesław Kisiel od ponad 42 lat związany jest z ochotniczym pożarnictwem ziemi pułtuskiej. W trakcie swojej społecznej służby pełnił m. in. takie funkcje jak: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Zarządu OSP Pułtusk, Wiceprezes Zarządu Oddz. MG ZOSP RP w Pułtusku, Skarbnik Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP RP w Pułtusku. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu OSP Pułtusk, a podczas piątkowego gminnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego został ponownie wybrany na funkcję Wiceprezesa.

Gratulujemy i dziękujemy druhowi Wiesławowi za swoją wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju jednostki OSP Pułtusk. Życzymy dużo zdrowia i wielu sił w dalszej służbie na rzecz ochotniczego pożarnictwa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku

Złoty Znak Związku OSP RP – odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Ustanowiony został w 1922 przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych, a od 1933 przejęty przez Związek Straży Pożarnej RP. Nadawany był do września 1939, następnie wznowiony w okresie PRL w 1959 jako najwyższe odznaczenie ZOSP. Od 1993 również najwyższe odznaczenie Związku OSP RP.

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Opr. na podstawie tekst i foto: Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku profil Facebook