/Ponad 160 tys. zł z WFOŚiGW dla OSP z powiatu pułtuskiego

Ponad 160 tys. zł z WFOŚiGW dla OSP z powiatu pułtuskiego

Łącznie, ponad 160 tys. zł. trafiło do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13 września umowy na dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a beneficjentami zostały podpisane w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli: Henryk Kowalczyk – Poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Kamila Mokrzycka – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Wójtowie poszczególnych gmin: Gzów – Cezary Wojciechowski, Winnicy – Robert Wróblewski, Świercz – Adam Misiewicz. W imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych umowy podpisali prezesi poszczególnych jednostek OSP.

Na aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dofinansowanie otrzymały OSP w: Głodowie, Przewodowie Majorat, Trzcińcu i Grabówcu. Na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dofinansowanie otrzymały jednostki OSP w: Pułtusku, Winnicy i Kacicach. Na realizację zadania polegającego na ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna) dofinansowanie otrzymały jednostki OSP w Winnicy Bulkowie. OSP Świercze otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy. Kwoty wartości zadań oraz dofinansowania publikujemy poniżej.

lppowiatgminaOSPnazwa
zadania
wartość
zadania
kwota
dofinansowania
1pułtuskiPułtuskOchotnicza Straż Pożarna w GłodowieAktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Głodowie17 648,0015 000,00
2pułtuskiGzyOchotnicza Straż Pożarna w Przewodowie MajoratAktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Przewodowie Majorat17 700,0015 000,00
3pułtuskiPułtuskOchotnicza Straż Pożarna w TrzcińcuAktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Trzcińcu18 594,0015 000,00
4pułtuskiPułtuskOchotnicza Straż Pożarna w GrabówcuAktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Grabówcu17 730,0015 000,00
1pułtuskiPułtuskOchotnicza Straż Pożarna w PułtuskuZakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Pułtusku23 530,0020 000,00
2pułtuskiWinnicaOchotnicza Straż Pożarna w WinnicyZakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Winnicy19 980,0016 983,00
3pułtuskiPułtuskOchotnicza Straż Pożarna w KacicachZakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kacicach21 360,0018 156,00
1pułtuskiWinnicaOSP w WinnicyOgraniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna22 755,0013 000,00
2pułtuskiWinnicaOSP w Starym BulkowieOgraniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna22 755,0020 479,50
3pułtuskiŚwierczeGmina ŚwierczeZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Świercze49 815,0030 000,00