/GZY: Będzie nowa droga w miejscowości Grochy Serwatki
podpisanie umowy gmina Gzy

GZY: Będzie nowa droga w miejscowości Grochy Serwatki

17 sierpnia br. Wójt Gminy Gzy podpisał z wykonawcą firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki.

Zgodnie z podpisaną 1 lipca 2021 r. umową z Wojewodą Mazowieckim, Gmina Gzy otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 𝟭𝟲𝟬 𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Grochy Serwatki km 0+490 – 0+995”.

Całkowita wartość robót budowlanych to 𝟯𝟭𝟬 𝟵𝟰𝟲,𝟰𝟬 zł.

Wykonawcą inwestycji jest Firma- Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Dotację Gmina pozyskała ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

podpisanie umowy gmina Gzy

Info na podstawie informacji Urzędu Gminy Gzy Facebook/foto UG Gzy.