/Dofinansowanie na usuwanie azbestu i utworzenie ścieżek edukacyjnych z WFOŚiGW

Dofinansowanie na usuwanie azbestu i utworzenie ścieżek edukacyjnych z WFOŚiGW

4 gminy otrzymały dofinansowanie do usuwania azbestu a dwie na utworzenie ścieżki edukacyjnej. Dzisiaj w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku podpisano umowy na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin: Gzy, Winnica, Obryte, Pokrzywnica, Świercze oraz Pułtusk.

Łącznie na usuwanie azbestu gminy naszego powiatu otrzymały blisko 180 tys zł. Gmina Pułtusk otrzymała ponad 42 000 zł, Winnica i Pokrzywnica po 30 000 zł, Świercze i Gzy ponad 23 000 zł a gmina Obryte 40 000 zł.

Umowy w obecności Ministra Henryka Kowalczyka oraz przedstawicieli WFOŚiGW: Kamili Mokrzyckiej – Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz Andrzej Knecia Dyrektora WFOŚiGW podpisali beneficjenci: wójtowie poszczególnych gmin oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

W ramach aktywizacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmina Winnica oraz gmina Pułtusk wnioskowały o dofinansowanie budowy ścieżek edukacyjnych. Na ten cel otrzymały po 50 000 zł dofinansowania.

Na terenie gminy Pułtusk ścieżka powstanie przy Zespole Szkół nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

W roku bieżącym budżet „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” to 5.100.000 zł. W tym z NFOŚiGW 2.550.000,00 zł a z WFOŚiGW 2.550.000,00 zł. Złożono 277 wnioski z czego 195 rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę dofinansowania 5.099.187,24 zł.

Info: WFOŚiGW/www.pultusk.pl/foto Urząd Miejski w Pułtusku/ facebook/ strony gmin beneficjentów