/Jubileusz 65-lecia kapłaństwa ks. kan. Stanisława Nowaka

Jubileusz 65-lecia kapłaństwa ks. kan. Stanisława Nowaka

Z okazji 65-lecia kapłaństwa księdza kanonika Stanisława Nowaka, w minioną niedzielę, w kościele Świętego Krzyża odbyła się uroczysta Msza święta. Dla wielu pokoleń mieszkańców Ziemi Pułtuskiej Ksiądz Kanonik jest wzorem księdza, nauczyciela i wychowawcy, który swoim przykładem uczy pokory, wiary, miłości i szacunku dla każdego człowieka.

Ks. kan. Stanisław Nowak posługę kapłańską w Pułtusku pełni od 62 lat. 20 lat był proboszczem parafii pw. Stanisława Kostki w Pułtusku.  16 lat był kapelanem pułtuskiego szpitala. 23 września 2006 roku, doceniając pracę na rzecz miasta oraz podejmowane inicjatywy, Samorząd Gminy Pułtusk uhonorował ks. kan. Stanisława Nowaka  medalem „Za zasługi dla miasta Pułtuska”.

ks. Nowak  medal
Przyznanie medalu “Za zasługi dla miasta Pułtuska”, 2006 rok. Foto: arch. Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Ksiądz Stanisław Jan Nowak urodził się 5 listopada 1931 r. w Ciechocinku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim i liceum w Ciechocinku kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. 11 lutego bieżącego roku
minęło 65 lat od dnia, w którym otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze Płockiej.

Trzy pierwsze lata pracy kapłańskiej spędził na posłudze w Lutocinie i Płońsku, jednak Ziemi Pułtuskiej i jej mieszkańcom poświęcił w większości swoje kapłańskie życie. Od 1963 r. do 1997 r. katechizował młodzież liceum ogólnokształcącego, dzieci ze szkoły podstawowej w Przemiarowie oraz uczęszczające do pułtuskiej „czwórki”. Jako wieloletni duszpasterz młodzieży pułtuskiej wniósł trwały wkład w wychowanie młodego pokolenia w katolickiej wierze i moralności, kształtując młodzieńcze sumienia w nader trudnych czasach i niesprzyjających okolicznościach. Czuwał, by powierzone mu młode umysły nie ulegały zwątpieniu i potrafiły odnaleźć właściwe sobie miejsce w życiu.

W uzasadnieniu do uchwały, na mocy której Samorząd Gminy Pułtusk przyznał ks. kan. Stanisławowi Nowakowi medal “Za zasługi dla miasta Pułtuska” czytamy:

Zawsze wierny Bogu i oddany ludziom dawał prawdziwe świadectwo wiary i miłości. Niejednokrotnie zmagał się z trudnościami i przeciwnościami, szczególnie wówczas, gdy w 1966 r. podjął się administrowania Samodzielnym Ośrodkiem Duszpasterskim przy Kościele św. Krzyża, pełniąc nadal obowiązki wikariusza w kolegiacie pułtuskiej. Z pomocą parafian i starszych ministrantów uprzątnął kościół, naprawił posadzkę i dach. W 1971 r. odbudował dzwonnicę.

Kiedy w roku 1977 formalnie ustanowiono parafię pw. św. Stanisława Kostki przy Kościele św. Krzyża, ksiądz Stanisław został Jej proboszczem. Wkrótce doprowadził do pobudowania plebanii z salką katechetyczną. W I997 r. Ksiądz Stanisław Nowak przeszedł na zasłużoną emeryturę, lecz nieustannie i niezmiennie oddany Kościołowi i ludziom nadal pełni tu posługę kapłańską.

Przyznanie medalu “Za zasługi dla miasta Pułtuska”, 2006 rok. Foto: arch. Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Foto: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku/profil Facebook/arch. Urzędu Miejskiego w Pułtusku – Wydział Edukacji i Promocji/Treść opr. na podstawie www.bip.pultusk.pl