/Chętni do budowy obwodnicy Pułtuska już są!

Chętni do budowy obwodnicy Pułtuska już są!

Obwodnica Pułtuska została ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Niedawno otworzono przetarg na zaprojektowanie i budowę naszej obwodnicy. Wpłynęło 5 zgłoszeń:

Najniższą ofertę na kwotę 442 203 013,82 zł złożyła firma Strabag. Budżet GDDKiA na to zadanie: 773 129 719,62 zł. 

Pozostałe oferty:

447 056 365,90 zł, konsorcjum firm: Mirbud (lider), Kobylarnia (partner)

448 934 543,83 zł, POLAQUA,  

449 244 431,25 zł, Budimex,

551 996 735,82 zł, PORR,  

Jak czytamy na stronie GDDKiA:

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w czerwcu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 33 miesiące od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosków o ZRID-y do 12 miesięcy od daty podpisania umowy). Zakończenie prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Komentarz Posła Henryka Kowalczyka

,, …podpisana umowa z wykonawcą, to właściwie jest już absolutnie przesądzona budowa obwodnicy…” oznajmił Poseł Henryk Kowalczyk, inicjator budowy obwodnicy Pułtuska.

Zachęcamy do wysłuchania całego nagrania:

MAPA PRZEBIGU OBWODNICY POD LINKIEM:

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/z/znamy-chetnych-do-zaprojektowani_40875/DK61%20%20Pu%C5%82tusk.JPG

Więcej informacji na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40875/Znamy-chetnych-do-zaprojektowania-i-budowy-obwodnicy-Pultuska?fbclid=IwAR1OsoIMLaVWr2vfsASjPmmH0ZMjfi2qOvFf0xpEIXNRQoBSI4YusT4tXP4

zdjęcie: strona internetowa GDDKiA