/PUŁTUSKIE LODOWISKO OTWARTE!

PUŁTUSKIE LODOWISKO OTWARTE!

Ku radości miłośników łyżwiarstwa, od dzisiaj zostało uruchomione lodowisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Należy jednak pamiętać, że działa ono w ścisłym reżimie sanitarnym. Na tafli lodowiska, w trakcie trwania jednej sesji może przebywać maksymalnie 40 osób.

Chętnych do aktywnego wypoczynku na lodowisku nie brakuje. Korzystający, ze względu na panujące obostrzenia oraz dla własnego bezpieczeństwa, są zobowiązani do przestrzegania kilku ważnych zasad:

  • do dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt i przy wyjściu z niego, jak również po kontakcie z często dotykanymi elementami infrastrukturalnego wyposażenia obiektu: klamki, krany, uchwyty itp.,
  • do zakrywania ust i nosa na terenie całego obiektu, również w czasie jazdy na tafli,
  • do jazdy w rękawiczkach,
  • należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m na terenie całego obiektu, również w czasie jazdy oraz w kolejkach do punktu obsługi klienta oraz wypożyczalni,
  • bezpośrednio przy punkcie obsługi klienta oraz wypożyczalni może znajdować się 1 osoba.

Szczegółowe zasady obowiązujące na lodowisku w regulaminie dostępnym na stronie www.mosir.pultusk.p – kliknij