/Z postumentu pomnika Wiktora Gomulickiego została usunięta część inskrypcji

Z postumentu pomnika Wiktora Gomulickiego została usunięta część inskrypcji

W związku z decyzją Nr 1/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2021 r. zobowiązującą Gminę Pułtusk do usunięcia z postumentu pomnika Wiktora Gomulickiego w Alei jego imienia, z inskrypcji o treści „W XXX ROCZNICĘ PRL RZEMIEŚLNICY POWIATU PUŁTUSKIEGO 1974” – frazy „W XXX ROCZNICĘ PRL” – nakazane sformułowanie zostało usunięte.

W uzasadnieniu decyzji, jako podstawę, Wojewoda wskazał ustawę o zakazie propagowania komunizmu. Za propagujące komunizm uznaje się w niej nie tylko pomniki upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny, ale także nazwy do nich się odwołujące.

www.pultusk.pl/Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku