/78% POLAKÓW JEST Z NIEGO ZADOWOLONA. A TY?
zadowolenie Polaków z życia

78% POLAKÓW JEST Z NIEGO ZADOWOLONA. A TY?

Pod koniec 2020 roku Polacy byli zadowoleni z życia, choć nieco mniej niż rok wcześniej – wynika z danych Centrum Badań Opinii Społecznej. W grudniu minionego roku ogólne zadowolenie z całego życia zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych czyli 78%. Czy zaliczasz się do tej grupy?

17% ankietowanych ocenia zadowolenie z życia jako przeciętne. Na niezadowolenie wskazuje czterech na stu respondentów.

A TY JESTEŚ ZADOWOLONY/ZADOWOLONA ZE SWOJEGO ŻYCIA?

CZY JESTEŚ NA OGÓŁ ZADOWOLONY/ZADOWOLONA ZE SWOJEGO ŻYCIA?

Tak
Nie
Trudno określić
Nie bardzo, ale nie jest źle

W stosunku do poprzedniego pomiaru z 2019 roku, zmniejszyła się grupa zaliczających się do zadowolonych. W porównaniu z latami poprzednimi, w 2019 roku odnotowano rekordową liczbę Polaków zadowolonych z życia. Przybyło jednak w 2020 roku osób deklarujących przeciętną satysfakcję lub jej brak.

Jak informuje CBOS, obecnie wyniki są zbliżone do tych sprzed dwóch lat i lepsze od wszystkich wcześniejszych, jakie wykazano w latach 1994–2017.

Opr. na podstawie www.cbos.pl/

DOŁĄCZ DO NAS: