/Pracodawca będzie mógł sprawdzić pracownika alkomatem

Pracodawca będzie mógł sprawdzić pracownika alkomatem

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje przepisy, które dadzą pracodawcom możliwość przeprowadzania kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.
Fot. http://www.iwonamichalek.pl/

Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie ustaje w działaniach mających na celu uregulowanie kwestii przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników, a także kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Jak zapewniła w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w chwili obecnej nadal trwają prace wewnątrz resortu, poprzedzające oficjalne rozpoczęcie procedury legislacyjnej w tym zakresie.

Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które – w odniesieniu do niektórych grup pracowników – mogą stanowić szczególnie istotne zagrożenie dla dóbr pracownika, pracodawcy, jak i innych osób

podkreśla wiceminister Michałek

Według informacji portalu Prawo.pl we wstępnym, roboczym projekcie regulacji przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

  • na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą,
  • w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli i uzyskania pozytywnego wyniku.

W ocenie RPO, pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych – z przestrzeganiem ich prawa do prywatności. 

Źródło: businessinsider.com.p

Fot. www.praca.pl