/Tak czytamy

Tak czytamy

Poziom czytelnictwa w naszym powiecie w ostatnich latach znacznie spadł. W zeszłym roku mieszkańcy wypożyczyli niemal 101 tys. książek, co oznacza spadek o kilka tysięcy woluminów w porównaniu z rokiem 2018 i o ok. 26 tys. woluminów w porównaniu z rokiem 2015. Zmniejsza się nie tylko liczba wypożyczonych egzemplarzy, lecz także liczba samych czytelników.

2019 r.

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: 100 846 wol.
czytelnicy w ciągu roku: 6 051 osób

2018 r.
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: 105 486 wol.
czytelnicy w ciągu roku: 6 532 osób

2015 r.

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: 127 218 wol.
czytelnicy w ciągu roku: 7 360 osób

2010 r.

czytelnicy w ciągu roku: 7 160 osób
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: 120 158 wol.

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS