/STACJA KOLEJOWA PUŁTUSK ZA 8 LAT?
KOLEJ PRZEZ PUŁTUSK

STACJA KOLEJOWA PUŁTUSK ZA 8 LAT?

Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, przez Pułtusk już widnieje na mapach inwestycji, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza zrealizować do 2028 roku w ramach programu “Kolej+”. Czy za 8 lat do Pułtuska wróci kolej?

Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku “Kolei Północnego Mazowsza” została do projektu Kolej+ zgłoszona przez Miasto i Gminę Serock. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności do kolei.

Plan budowy linii kolejowych do 2028 roku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu.

Nie byłoby dzisiaj tych planów, gdyby nie wspólne działanie samorządów. 24 czerwca br. w Przasnyszu podpisano porozumienie między miastami, które popierają powstanie nowego połączenia kolejowego z Zegrza do Przasnysza. Dokument podpisali wówczas włodarze: Serocka, Pułtuska, Makowa Mazowieckiego i Przasnysza. Inicjatorem działań samorządów, zmierzających do budowy linii kolejowej jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock, który zaprosił do współpracy przy realizacji tego pomysłu włodarzy pozostałych samorządów zrzeszonych w dążeniu do celu. Są to miasta, które miałyby być beneficjentami planowanego połączenia kolejowego.

Teraz przez samorządami kolejna praca, aby przejść II etap i aby inwestycja ruszyła.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus, będącego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym celem Programu jest uzyskanie/usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. z miastami wojewódzkim. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

Opr. na podstawie informacji prasowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.