/Statystycznie Pułtusk biorąc…

Statystycznie Pułtusk biorąc…

W I półroczu bieżącego roku w naszym mieście i powiecie odnotowano ujemny przyrost naturalny. W Pułtusku zmarło 6 osób więcej niż się urodziło. W całym powiecie natomiast 33 osoby więcej. Statystyki wskazują, że od kilku lat przyrost naturalny w Pułtusku utrzymuje się na podobnym poziomie.

MIASTO

I półrocze 2020 r.

urodzenia żywe: 104, zgony: 110, przyrost naturalny: -6

2019 r.

urodzenia żywe:178, zgony: 191, przyrost naturalny: -13

2018 r.

 Urodzenia żywe: 204, zgony: 217 przyrost naturalny: -13

POWIAT PUŁTUSKI

I półrocze 2020 r.

urodzenia żywe: 258, zgony: 291, przyrost naturalny: -33

2019 r.

urodzenia żywe: 549, zgony: 538, przyrost naturalny: 11

2018 r.

urodzenia żywe:575, zgony: 605, przyrost naturalny: -30

źródło: GUS Bank Danych Lokalnych