/TRWAJĄ PRACE NA KANALE A
przebudowa wałowych śluz przeciwpowodziowych w Pułtusku

TRWAJĄ PRACE NA KANALE A

Do 4 grudnia potrwa przebudowa dwóch wałowych śluz przeciwpowodziowych numer 1 i 3 na kanale A w Pułtusku. Prace zostały zlecone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Roboty budowlane związane z przebudową wałowych śluz przeciwpowodziowych mają bardzo szeroki zakres a celem jest zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej.

Roboty obejmują m.in.: odnowienie powierzchni wykopu, uszczelnienie wycieków dna konstrukcji śluzy, naprawę konstrukcji żelbetonowej, wykonanie studni depresyjnej oraz barier ochronnych, odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych, montaż klap uchylnych budowli piętrzących oraz ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących a także remont bruku z dybli na skarpach.