/RAKOTWÓRCZE ŁYŻKI WYCOFYWANE Z OBROTU
łyżki wycofane z obrotu

RAKOTWÓRCZE ŁYŻKI WYCOFYWANE Z OBROTU

Niebezpieczna dla zdrowia partia łyżek plastikowych z silikonem firmy Fiskars Functional Form™ jest wycofywana z obrotu, o czym informuje Główny Inspektor Sanitarny. Przy kontakcie w żywnością wytwarzają rakotwórcze związki – migracja do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAAs) należą do związków o działaniu rakotwórczym. Z tego powodu są uznawane za substancje niebezpieczne w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zabawkach i innych produktach konsumenckich (np. serwetki). PAA należą do substancji objętych kontrolą w planie kontroli ustanowionym w Zaleceniu Komisji UE 2019/794 z dnia 15 maja 2019 r.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane w syntezie barwników azowych, materiałów wybuchowych, w produkcji niektórych tworzyw sztucznych i klejów poliuretanowych, surowców często wykorzystywanych w produkcji materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Fiskars Finland Oy Ab wycofaniu z obrotu i od konsumentów produktu wskazanego poniżej ze względu na stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności mającej kontakt z produktem.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Fiskars Functional Form™ Spoon

Numer artykułu: 1027299

Numer partii: 200620

Kod EAN: 6424002009665

Kwestionowaną partię produktu można także rozpoznać po wytłoczonych na produkcie symbolach „2↑0”, przy czym „↑” wskazuje cyfrę „6” jak na zdjęciu załączonym w materiałach poniżej.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Opr. na podstawie info GIS/raport merieuxnutrisciences.com