/Pułtuszczanka Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęka

Pułtuszczanka Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęka

Jak informuje Służba Więzienna na stronie www.sw.gov.pl z dniem 14 października 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył mjr Anecie Maickiej obowiązki Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Mjr Aneta Maicka swoją karierę zawodową rozpoczęła 15 stycznia 2004 roku, na stanowisku młodszego psychologa działu terapeutycznego w Areszcie Śledczym w Warszawie – Służewcu. Na początku 2012 roku swoją ścieżkę rozwoju zawodowego związała z działem penitencjarnym, obejmując stanowisko zastępcy kierownika działu, aby 18 kwietnia 2016 awansować na stanowisko kierownika działu penitencjarnego służewieckiej jednostki. W listopadzie 2018 roku zmieniła miejsce pełnienia służby na Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, również obejmując stanowisko kierownika działu penitencjarnego tej jednostki.

Mjr Aneta Maicka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, w 2001 roku ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia, a w 2003 roku również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego studia podyplomowe o specjalności logopedia. Ponadto w 2012 roku na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zdobyła wykształcenie i wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Gratulujemy Pułtuszczance awansu i życzymy udanej współpracy na nowym stanowisku!

Źródło: https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-warszawie-bialolece-komunikat5?fbclid=IwAR1nHMZEVVtyWedzcIT6lyKhiEvtRTryi9uK-AKL5w5W7t2eXcIHqXYdLvg