/Pułtuszczanie w obronie zieleni

Pułtuszczanie w obronie zieleni

Od kilku dni w Pułtusku  mówi się o planowanej wycince drzew na ul. Stare Miasto związanej z remontem drogi. Mieszkańcom okolicznych domów ten pomysł się nie spodobał. Podkreślają, że chcą remontu ulicy, ale należy przeprowadzić go z poszanowaniem zieleni. Postanowili zatem stanąć w obronie przyrody i wystosować petycję pod którą podpisali się pułtuszczanie sprzeciwiający się wycince. Apel do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zatrzymanie wycinki drzew zamieszczony w internecie podpisało dotychczas 245 osób. Dzisiaj (środa, 14 października) mieszkańcy ul. Stare Miasto spotkali się z konserwatorem zabytków, który przeprowadził oględziny terenu. Konserwator poinformował, że wyrazi zgodę jedynie na wycinkę drzew chorych lub utrudniających dojazd do okolicznych domów. O pozostałe drzewa należy dbać i odpowiednio je pielęgnować.

Jutro (czwartek, 15 października) o godz. 12:00 na Starym Mieście pojawią się dziennikarze z Kuriera Mazowieckiego. O mieszkańcach, którzy stanęli w obronie zieleni usłyszymy więc w ogólnopolskich mediach.