/(NIE)DOCENIANY PUŁTUSK? ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

(NIE)DOCENIANY PUŁTUSK? ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

“Lokalsi” często nie doceniają walorów Pułtuska i okolic. Być może spowszedniały im zabytkowe kamieniczki, budynki i ulice pamiętające historyczne wydarzenia, które zapisały się w dziejach nie tylko Polski ale i świata. W Światowym Dniu Turystyki, który dzisiaj ma swoje 40 urodziny, życzymy miastu Pułtusk wielu zachwyconych turystów, którzy docenią atrakcje regionu.

Najdłuższy rynek w Europie (dł. 400 m, brukowany) z 200-letnią kamienicą, w której witał rok 1807 cesarz Napoleon po zwycięstwie nad Rosjanami, elegancki hotel w zamku stawiają Pułtusk wśród najchętniej odwiedzanych miast Mazowsza. Miasto nazywane też – dzięki licznym kanałom połączonym z Narwią – mazowiecką Wenecją. Taki opis (tu skrócony) oficjalnego portalu turystycznego Mazowsza zachęca turystów do odwiedzania naszego miasta.

Pułtusk to idealne miasto na weekendową turystykę dla miłośników wycieczek rowerowych, zbieraczy grzybów, kochających przyrodę i czas spędzony nad wodą. Miłośnicy historii wyjadą stąd zachwyceni.

Magdalena Walusiak opisując walory turystyczne Pułtuska dla portalu www.modanamazowsze.pl doceniła walory naszego miasta w ujęciu plenerów filmowych oraz możliwości spędzenia wolnego czasu. Jak widzi Pułtusk? – Przeczytasz tutaj-kliknij

Ilu turystów rocznie odwiedza Pułtusk, trudno ustalić. Nie prowadzony jest taki rejestr. Wiadomo jedynie, że w roku ubiegłym ekspozycje stałe w Muzeum Regionalnym w Pułtusku odwiedziło 8152 zwiedzających. Do Punktu Informacji Turystycznej na pułtuskim rynku zawitało w 2019 roku 578 turystów – to jednak nie daje nam wiedzy dotyczącej liczby turystów. Wielu bowiem nie korzysta z usług Informacji Turystycznej a odwiedza miasto “na własną rękę”, często będąc tu przejazdem.

ROWEROWYM SZLAKIEM

Z raportu Polskiej Organizacji Turystycznej pt. “Analiza podaży turystyki rowerowej 2020”, należałoby wnioskować, że szansą dla Pułtuska jest dalszy rozwój infrastruktury rowerowej. Wprawdzie nasze lokalne szlaki rowerowe nie znalazły się w raporcie ale wszystko przed nami. Inwestycje kosztują, a kto przemierzył minionego lata rowerowe trasy w regionie musi przyznać, że wymagają dużego zastrzyku gotówki i pracy. Ale to szczegół w porównaniu z przepięknymi krajobrazami, którymi możemy się podczas wyprawy rowerowej cieszyć. Dodatkowym atutem są liczne gatunki zwierzyny, którą można spotkać na trasie rowerowej wyprawy.

Ze wspomnianego raportu wynika, że turystyka rowerowa w Polsce intensywnie się rozwija. W Polsce realizowane są liczne inwestycje związane z turystyką rowerową, powstają nowe szlaki, odnawiane jest ich znakowanie.

W rankingu szlaków rowerowych zawartym w raporcie, na 1 miejscu uplasowała się Strefa MTB Sudety w woj. dolnośląskim. 2 miejsce to Rowerowa Kraina – Karkonosze i okolice w woj. dolnośląskim a na 3. miejscu uplasowały się szlaki rowerowe Południowych Mazur w woj. warmińsko-mazurskim.

Biorąc pod lupę Mazowsze, Nadbużański Szlak Rowerowy w rankingu zajmuje 42 miejsce a Kampinoski Szlak Rowerowy zgodnie z oceną jest dwa oczka niżej. Wszystkich sklasyfikowanych w rankingu szlaków rowerowych mamy 49.

Raport przeczytasz tutaj – kliknij

WIĘCEJ O HISTORII I ATRAKCJACH PUŁTUSKA:

PRZESŁANIE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ W ZWIĄZKU ZE ŚWIATOWYM DNIEM TURYSTYKI

W ciągu 40 lat, które upłynęły od pierwszego Światowego Dnia Turystyki, wiele się zmieniło.  Podróżowanie stało się bardzo popularne. Świat otworzył się i więcej osób niż kiedykolwiek miało okazję poznać bliżej naszą planetę i jej różne kultury.
 
Obecnie turystyka jest silnie osadzona w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 i stanowi siłę napędową dla dobrobytu, ochrony naszej planety i tworzenia fundamentów dla zapewnienia pokoju i zrozumienia między narodami.
 
Miliony ludzi na całym świecie, zwłaszcza kobiety i młodzież, utrzymują się z turystyki.  Dzięki wyjątkowemu potencjałowi turystyki wiele osób otrzymało życiową szansę na godną pracę i lepsze życie.
 
Turystyka ogromnie ucierpiała podczas pandemii COVID-19. Około 120 milionów miejsc pracy nadal jest zagrożonych. Skutkiem tego może być utrata od 1,5 do 2,8 % światowego PKB. W szczególności dotknie to kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, w tym niewielkie rozwijające się państwa wyspiarskie, kraje najsłabiej rozwinięte i wiele krajów afrykańskich, w których turystyka może stanowić od 30 do 80 % światowego eksportu.
 
Wychodząc z tego głębokiego kryzysu, bezpieczne wznowienie działalności turystycznej ma zasadnicze znaczenie, nie tylko dla rozwoju obszarów wiejskich będących w tym roku głównym tematem Światowego Dnia Turystyki. Mamy bezprecedensową szansę na zmianę relacji sektora turystycznego z ludźmi, przyrodą, klimatem i gospodarką. Musimy zapewnić sprawiedliwy podział płynących z turystyki korzyści i przyspieszyć przejście do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i prężnej gospodarki turystycznej.
 
Turystyka może nie tylko stwarzać możliwości dla ludzi, ale także odgrywać ważną rolę w zachowaniu naszych unikalnych i wspólnych kultur oraz chronić różnorodność biologiczną i ekosystemy, które zapewniają nam równowagę.
 
W tym niezwykle trudnym roku skupmy się na tym, jak ważna jest turystyka dla ludzi mieszkających na obszarach wiejskich, tak abyśmy mogli zrealizować obietnicę Celów Zrównoważonego Rozwoju, nie pomijając nikogo.