/SALMONELLA W MIĘSIE. ŻABKA WYCOFUJE PRODUKT

SALMONELLA W MIĘSIE. ŻABKA WYCOFUJE PRODUKT

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed popularnym produktem z sieci Żabka, którego producentem jest polska firma JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J.  W mrożonych pałeczkach kurczaka w marynacie Wykryto Salmonellę.

GIS wydał ostrzeżenie przed mrożoną pałką kurczaka sprzedawaną w sieciach Żabka. Wykryto w nich bakterie Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow.

Spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Firma Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła na swojej stronie internetowej http://janex.waw.pl/ w zakładce „Aktualności” oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonegonumerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku „jako niezdatne do spożycia przez ludzi” oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.

Żabka Polska po otrzymaniu informacji od dostawcy o obecności bakterii Salmonella w produkcie PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania z obrotu kwestionowanej partii.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu oznaczonego numerem partii i terminem przydatności do spożycia wskazanymi w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G

Numer partii: 2050618Data mrożenia: 06.05.2020

Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020

Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363

Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań

Opr. na podstawie info GIS/foto GIS