18 sierpnia 1920 “wyparcie bolszewików z Popław”

18 SIERPNIA 1920 ROKU, ŚRODA Walki o Wyszków i wyzwolenie miasta przez 31 pułk piechoty liniowej. Zacięte walki w rejonie Pułtuska na południe od miasta. Oddziały sowieckiej 3 Armii bezskutecznie próbowały przeprawić się na prawy…