/13 sierpnia 1920 “początek Bitwy Warszawskiej”

13 sierpnia 1920 “początek Bitwy Warszawskiej”

13 SIERPNIA 1920 ROKU PIĄTEK 

Początek Bitwy Warszawskiej – uderzenie bolszewickie na Warszawę z północnego wschodu. Walki pod Radzyminem i Ossowem z udziałem 13 pułku piechoty. Syberyjska Brygada Piechoty pod dowództwem pułkownika Kazimierza Rumszy, do której zaciągnęło się wielu ochotników z ziemi pułtuskiej, wyszła nad Wkrę pod Borkowem, gdzie dzień później rozpoczęła się bitwa z oddziałami 11 i 16 Dywizji Strzelców ze składu 15 Armii sowieckiej.