/8 sierpnia 1920 “Przasnysz zajęty!”

8 sierpnia 1920 “Przasnysz zajęty!”

8 SIERPNIA 1920 ROKU, NIEDZIELA

Po polskich kontratakach jazda bolszewicka zajęła Przasnysz i posunęła się pod Ciechanów i Mławę. Ze względu na zagrożenie w rejonie Pułtuska, pozycje obrony pod dowództwem generała Antoniego Baranowskiego zostały wzmocnione przez Syberyjską Brygadę Piechoty złożoną z oficerów i żołnierzy I Korpusu Polskiego generała Józefa Dowbora Muśnickiego i wielu Polaków przybyłych z Syberii do Polski po odzyskaniu niepodległości.

Materiały opracowane przez Monikę Żebrowską i Michała Filipa Świdwę