/7 sierpnia 1920 “armia czerwona coraz bliżej Pułtuska”

7 sierpnia 1920 “armia czerwona coraz bliżej Pułtuska”

Armia Czerwona zajęła Ostrołękę, a jej kawaleria po starciu z polskimi oddziałami ochotniczymi przeprawiła się przez Narew poniżej Różana.

W Warszawie zakończono transport dział z Poznania i Krakowa oraz organizację artylerii pozycyjnej w składzie 43 baterii – łącznie 159 dział.

Materiały opracowane przez Monikę Żebrowską i Michała Filipa Świdwę