/KOLEJNA OSOBA ZAKAŻONA KORONAWIRUSEM

KOLEJNA OSOBA ZAKAŻONA KORONAWIRUSEM

Kolejny potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem na terenie powiatu pułtuskiego dotyczy  kobiety w wieku 50+. Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku osoba ta przebywa w izolacji domowej, stan zdrowia określa się jako dobry. W ciągu ostatniej doby 12 osób objęto nadzorem epidemiologicznym, zaś 6 osób skierowano do odbycia kwarantanny domowej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Pułtusku z dnia 03.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pułtuskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.08.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 75/6
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 14/ 1
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 38/12
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1/0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba):  30/ 1
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17/0

Opr. na podst. info. PSSE w Pułtusku