/Warsztaty z aktorem prof. Stanisławem Górką
warsztaty z aktorem S. Górką

Warsztaty z aktorem prof. Stanisławem Górką

21 lipca w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbyły się warsztaty edukacyjne – Techniki mowy, będące częścią projektu „Tradycje teatralne Pułtuska V” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie poprowadził prof. Stanisław Górka – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz pedagog. Prowadzący podczas warsztatów skupił się przede wszystkim na kwestiach dykcji i głosu, opowiedział jak bardzo ważna jest praca nad kondycją swego ciała. Po teorii, przyszła pora na praktykę. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia rozciągające mięśnie aby poruszyć każdą część ciała oraz pogłębić oddech.

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zaprasza na kolejne warsztaty z Grzegorzem Mrówczyńskim – polskim aktorem, reżyserem teatralnym, dyrektorem artystycznym, które odbędą się 29 lipca br. Tematem zajęć będzie praca nad rolą z zastosowaniem improwizacji. Szczegółowy harmonogram warsztatów na stronach:www.mckis.pultusk.plwww.teatrwpultusku.pl oraz na FB.

Opr. na podstawie info pras MKiS Pułtusk. Foto MCKiS Pułtusk