KALENDARIUM WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ.

8 lipca 1920 r. CZWARTEK Odbyło się zebranie uczniów i uczennic Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Pułtusku, na którym postanowiono wspólnie zaciągnąć się do wojska. Władysław Kocot napisał:Pomimo nieobecności grona nauczycielskiego podówczas w Pułtusku, zebranie słuchaczy…