/2 lipca 1920 – “był piątek”

2 lipca 1920 – “był piątek”

2 lipca 1920 r. PIĄTEK

Rosyjski dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski wydał rozkaz nakazujący przejście Armii Czerwonej do ofensywy, ustalonej na dzień 4 lipca: „wojsko Czerwonego Sztandaru stoi gotowe do śmiertelnej walki z wojskami Białego Orła (…). Na Zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji, po trupie Polski wiedzie droga do ogólnego wszechświatowego pożaru (…) Na Wilno – Mińsk – Warszawę marsz!” (Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, Warszawa-Ostrołęka-Pułtusk 1997, s. 23) 

Opracowanie: Monika Żebrowska, Michał Filip Świdwa