/Rusza przetarg na pierwszą z 9 obwodnic Mazowsza

Rusza przetarg na pierwszą z 9 obwodnic Mazowsza

Rusza przetarg na zaprojektowanie pierwszej z dziewięciu obwodnic mazowieckich miast, które zostały ujęte w projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 – poinformowała dzisiaj na #Twitterze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W programie Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę 9 obwodnic:
· Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
· Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
· Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
· Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
· Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
· Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
· Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
· Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
· Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Na chwilę obecną rusza przetarg na 6-kilometrową obwodnicę Skaryszewa. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

W programie budowy 100 obwodnic jest również obwodnica pułtuska.

Obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61

 • Długość: ok. 15,2 km;
 • Koszt: ok. 780 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji prowadzone są prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 • Planowana data uzyskania DŚU: II kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2022-2025
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowej nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury.

  Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło GDDKiA