/5 MAJA – EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 MAJA – EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce organizowany jest on, jako Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zabrałeś moje miejsce – zabierz moje kalectwo – pod takim hasłem mazowieccy policjanci zwracają uwagę na nadużycia wynikające z parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.

Niechlubną praktyką jest parkowanie pojazdów przez osoby w pełni sprawne na miejscach zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. kopertach)lub osób przewożących takie osoby. Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki może to być problem dla tych ludzi, dla których te miejsca są zarezerwowane.

Oprócz podejmowanych działań wobec osób nieuprawnionych, pozostawiających swój pojazd na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej policjanci zwracają uwagę na nadużycia wynikające z korzystania z przywilejów posiadania karty parkingowej.

Należy pamiętać, że kierujący pojazdem oznaczonym kartą parkingową może parkować na miejscu dla osób niepełnosprawnych tylko wtedy kiedy przewozi osobę legitymującą się kartą.

Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 96b Kodeksu Wykroczeń, posługiwanie kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną zagrożone jest karą grzywny do 2 000 złotych. 

Szanuj innych uczestników ruchu drogowego, nie tylko w dniu Ich święta !!!

WRD KWP zs. w Radomiu