/BURMISTRZ ZABRAŁ GŁOS W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH
oświadczenie burmistrza w sprawie wyborów

BURMISTRZ ZABRAŁ GŁOS W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH

W mediach społecznościowych zawrzało, tuż, po tym, jak na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku opublikowano informację o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Internauci nie szczędzili słów krytyki wobec włodarza, sugerując, że powinien za przykładem Prezydenta Ciechanowa wycofać się z przeprowadzenia wyborów. W związku z tym, dzisiaj Burmistrz Miasta Pułtusk wydał oświadczenie. Czy możnaby z niego wnioskować, iż jeśli uzna, że udział w wyborach będzie zagrożeniem dla członków komisji wyborczych oraz samych wyborców, wycofa się z ich przeprowadzenia?

Zapewniam Państwa, że nie podejmę żadnych czynności, które będą narażać zdrowie i życie setek osób pracujących przy wyborach, które przez cały dzień i noc miałyby pracować w poszczególnych komisjach, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy chcąc spełnić swój obywatelski obowiązek, przyszliby zagłosować.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Mieszkańcy Miasta i Gminy Pułtusk

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP przedstawiam Państwu następujące wyjaśnienia:

  • Organizacja i przeprowadzenie wyborów nie są zadaniem własnym gmin, tylko zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art.156 §1 Kodeksu wyborczego organ wykonawczy każdej gminy (wójt/burmistrz/prezydent), zobowiązany jest zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonać zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy.
  • Od momentu ogłoszenia daty wyborów, zgodnie z kalendarzem wyborczym, biegną terminy realizacji poszczególnych zadań. Najbliższy z nich to 10 kwietnia br. – czyli ostateczna data zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Osoby, które zgłaszają chęć pracy w komisji, czynią to z własnej woli i nie są do tego zobowiązywane.
  • Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na informacje o zamknięciach dla interesantów urzędów gmin i ograniczeniach w przyjmowaniu przez nie korespondencji, określiła sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W związku z wyjaśnieniami PKW, pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Gminy w Pułtusku został zobligowany do realizacji czynności w nich zawartych, tj. podania na swojej stronie internetowej sposobu przyjmowania zgłoszeń.

Chciałbym jednoznacznie podkreślić, że wszystkie dotychczas podejmowane przeze mnie działania związane z organizacją wyborów, nie narażały ani mieszkańców Gminy Pułtusk ani urzędników oraz administratorów budynków, wyznaczonych na siedziby lokali wyborczych, którzy są odpowiedzialni za uruchomienie, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyborczej, na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia, wynikające z ogłoszonego stanu epidemii. Uważam, że zgodnie z własnym sumieniem, tylko takie działania mogę podejmować.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Pułtusk podzielona jest na 17 stałych obwodów głosowania plus 2 zamknięte obwody odrębne, do pracy przy przeprowadzeniu wyborów, potrzebnych jest co najmniej 150 członków obwodowych komisji wyborczych i co najmniej 50 osób obsługi. Jest to równoznaczne z tym, że w czasie obowiązujących ograniczeń, niemożliwym będzie w sposób bezpieczny, należyte przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów.

Moim obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniam Państwa, że nie podejmę żadnych czynności, które będą narażać zdrowie i życie setek osób pracujących przy wyborach, które przez cały dzień i noc miałyby pracować w poszczególnych komisjach, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy chcąc spełnić swój obywatelski obowiązek, przyszliby zagłosować.

Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk

Oświadczenie opublikowano na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku.