/ANTYWIRUSOWY PROGRAM PFS

ANTYWIRUSOWY PROGRAM PFS

23.03.2020 na profilach facebook Pułtuskiego Forum Samorządowego oraz przewodniczącego tej partii Łukasza Skarżyńskiego, pojawiła się propozycja programu antywirusowego dla Gminy Pułtusk.

Stworzyliśmy program antywirusowy, który skutecznie ochroni pułtuskich przedsiębiorców i mieszkańców naszej Gminy przed negatywnymi następstwami gospodarczymi epidemii. 
Program zakłada podjęcie działań na rzecz utrzymania miejsc pracy oraz stworzenia nowych bodźców rozwojowych poprzez redukcję obciążeń podatkowych oraz pobudzenie lokalnego rynku poprzez inwestycje oraz organizację robót publicznych i prac społecznie użytkowych.

źródło: Łukasz Skarżyński – Radny Pułtuska

źródło: https://www.facebook.com/skarzynski.info/?epa=SEARCH_BOX