/Poseł Henryk Kowlaczyk o Tarczy Antykryzysowej.

Poseł Henryk Kowlaczyk o Tarczy Antykryzysowej.

Podejmujemy działania, które mają złagodzić negatywne skutki dla gospodarki spowodowane koronawirusem. Państwo polskie i rząd zrobi wszystko, żeby Polska przetrwała epidemię w najlepszy możliwy sposób.

Poseł RP Henryk Kowlaczyk

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

✅W firmach z problemami Państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60% jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników.
✅Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.
✅Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.
✅Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.
✅Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.
✅UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.
✅Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK.
✅Firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
✅Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP w odroczonymi o 3 miesiące ratami.
✅Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
✅Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
✅Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r. 
✅Służba zdrowia otrzyma 7,5mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.
✅Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
✅Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.
✅Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
✅Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na pracę.

Działania antykryzysowe to ambitny plan na najbliższe miesiące, który ma pomóc przetrwać ten trudny czas zarówno pracownikom jak i pracodawcom. 212 mld zł przeznaczone na ten cel ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów oraz zmniejszaniu przychodów przedsiębiorców. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.

Poseł RP Henryk Kowalczyk