/1 OSOBA OBJĘTA KWARANTANNĄ DOMOWĄ

1 OSOBA OBJĘTA KWARANTANNĄ DOMOWĄ

Najnowsze doniesienia to dobre wieści dla powiatu pułtuskiego. Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Jedna osoba objęta została kwarantanną domową a 9 objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Pułtusku    z dnia 13.03. 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pułtuskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

 Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.03.2020r.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 9
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 1
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0

Województwo mazowieckie:

  • liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 3 033
  • liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 229
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 75
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 7

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl