powiatanie zastępcy komendanta

NOWY ZASTĘPCA

Nadkom. Sławomir Żelechowski od 24 lutego br. pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Uprzednio służył w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Oficjalne powitanie Zastępcy Komendanta odbyło się podczas odprawy rocznej pułtuskiej policji,…

FOTOWOLTAIKA w Pułtusku

W dniu 31.01.2020 r. na Zamku Dom Polonii w Pułtusku odbyło się spotkanie biznesowe zorganizowane przez HNWI Capital Sp. z o.o. W spotkaniu zaproszeniu goście mieli okazje zapoznać się z działalnością takich firm jak EDICO…