/WIĘCEJ PATROLI NA DROGACH

WIĘCEJ PATROLI NA DROGACH

Policjanci spodziewają się zwiększonego ruchu na drodze, związanego z powrotami z zimowego wypoczynku. Dlatego też funkcjonariusze bacznie będą się przyglądać i zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców, dbając o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących samochodami. Bądźmy ostrożni na drodze, aby każdy wrócił bezpiecznie do domu.

W ten weekend zakończą się ferie zimowe dla uczniów m.in. z naszego województwa. W związku ze spodziewanym zwiększonym natężeniem ruchu oraz utrzymującą się dużą liczbą wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości, na drogach naszego powiatu pojawi się więcej patroli ruchu drogowego. Policjanci włączą się w działania „BRD LOKALNIE – PRĘDKOŚĆ”.

Najważniejszym celem prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim poruszającym się po drogach.
Pamiętajmy! Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w na naszych drogach.

podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusku