/Pułtusk w programie ,,100 obwodnic”

Pułtusk w programie ,,100 obwodnic”

Obwodnica pułtuska znalazła się na mapie rządowego programu ,,100 obwodnic”. Trwają prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, złożony został już wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

www.gov.pl

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Jak informuje Poseł Ziemi Pułtuskiej Henryk Kowalczyk:

Obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61
– Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji prowadzone są już prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, złożony został już wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
– Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
– Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr
61 idącej z Warszawy aż do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowej nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury. Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości a mianowicie z m. Kacice, Kleszewo, Przemiarowo.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

– Korzyści realizacji inwestycji:
1. odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych;
2. skrócenie czasu podróży;
3. oszczędności paliwa;
4. zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków;
5. ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;
6. przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
7. poprawa przepustowości i płynności jazdy.

Terminowa realizacja inwestycji zależna jest od dobrej współpracy władz lokalnych z GDDKiA w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji oraz braku odwołań od decyzji administracyjnych składanych przez organizacje ekologiczne, pozarządowe oraz właścicieli nieruchomości.