/W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

W dniach 20-22 stycznia policjanci pułtuskiej drogówki prowadzą działania „BRD lokalnie – bezpieczne przejścia”. Wzmożone działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w naszym powiecie.

Podczas prowadzonych działań policjanci będą zwracali szczególna uwagę na zachowania kierujących wobec pieszych ale również na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wśród głównych przyczyn wypadków z winy pieszego należy wymienić przede wszystkim:

  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • przekraczanie przejść dla pieszych na czerwonym świetle,
  • przebieganie przez drogę lub wchodzenie na nią zza pojazdu czy innej przeszkody  ograniczającej widoczność.

W przypadku kierujących pojazdami najczęstszymi przyczynami spowodowania wypadków są:

  • nadmierna prędkość w obrębie przejścia dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Wzmożone działania mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań, powodowanych zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami, a co za tym idzie  zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem.

podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusku