/Fotowoltaika i termomodernizacja coraz popularniejsze na Mazowszu dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie

Fotowoltaika i termomodernizacja coraz popularniejsze na Mazowszu dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór wniosków w ramach  programu  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Celem tego programu jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, zmniejszenie zużycia energii cieplej oraz transport przyjazny środowisku.

dla kogo wsparcie fotowoltaika

W ramach Programu Fundusz oferuje niskoprocentową pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia, którą można przeznaczyć m.in. na:

 • termomodernizację budynku (np. ocieplenie);
 • wentylację z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
 • modernizację źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);
 • likwidację istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej; 
 • budowę lub rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
 • modernizację sieci ciepłowniczej, modernizacji węzłów cieplnych
 • budowę lub rozbudowa sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;
 • modernizację systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
 • wymianę starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
 • zakup i montaż punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych);
 • zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);
 • budowę elektrowni wiatrowych;
 • budowę biogazowni; 
 • wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego  w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów.

W 2019 roku w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zawarto umowy na kwotę około 13 mln zł. Najwięcej wniosków dotyczyło inwestycji związanych z termomodernizacją budynków tj. dociepleniem budynków, wymianą okien i drzwi oraz modernizacją źródeł ciepła. Drugi typ zadań to zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, najczęściej instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Szczegóły Programu: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/oa-1-ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-do-powietrza-zmniejszenie-zuzycia-energii-cieplnej-oraz-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii/

WFOŚiGW w Warszawie