/„SZKOŁA PAMIĘTA” – AKCJA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA

„SZKOŁA PAMIĘTA” – AKCJA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA

W dniach od 29 do 31 października br. szkolnego uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Jej  celem była organizacja działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związane z historią naszej małej Ojczyzny- ziemią pułtuską.

W ramach akcji uczniowie wraz z nauczycielami:

  • Odwiedzili i zgłębili historię pułtuskich miejsc pamięci narodowej.
  • Zapalili znicze na grobach żołnierzy polskiego września 1939 r. oraz wojny polsko- bolszewickiej 1920 r.
  • Uporządkowali groby zmarłych nauczycieli; zapalili znicze i krótkim milczeniem wyrazili pamięć i szacunek.
  • Złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicach upamiętniających ofiary holocaustu oraz wojny obronnej 1939 r.
  • Porządkowali groby żołnierzy poległych w Pułtusku i okolicach w okresie Wielkiej Wojny.

W akcji wzięli udział uczniowie Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia pod opieką wychowawców i nauczycieli:

Uczniowie klasy I TŻ/ TOT  pod opieką p. Renaty Prus–Nalewajk;

I TŻg- Barbary Grąbczewskiej i Katarzyny Mierzejwskiej;

I TRp- Barbary Smutkiewicz;

I TR/ TUF- Justyny Rachuby-Mućki;

III TŻ/TOR- Hanny Trojgo;

IV TŻ- Katarzyny Świerczewskiej;

IV TOR/TUF- Izabeli Gierek

I Kp- Izabeli Kamińskiej

I KWg- Elżbiety Błaszczyk

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!

Tekst i foto: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku/ Jolanta Piasecka