/ODDAJ KREW DLA KRYSTIANA Z POWIATU PUŁTUSKIEGO

ODDAJ KREW DLA KRYSTIANA Z POWIATU PUŁTUSKIEGO

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla życia” w Pułtusku apeluje o oddanie krwi dla 12-letniego Krystiana mieszkańca powiatu pułtuskiego chorego na białaczkę.

Pobór krwi odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w godz. 9:00-13:00 w ambulansie ustawionym na pułtuskim rynku – okolice dzwonnicy.

Nie liczy się grupa krwi, liczy się chęć pomocy i gest solidarności z osobą, która jest w potrzebie.

Przyjdź, pokaż Krystianowi, że wspierasz go w walce z chorobą.

Info: UM Pułtusk i HDK PCK w Pułtusku