ODDAJ KREW DLA KRYSTIANA Z POWIATU PUŁTUSKIEGO

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla życia” w Pułtusku apeluje o oddanie krwi dla 12-letniego Krystiana mieszkańca powiatu pułtuskiego chorego na białaczkę. Pobór krwi odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w godz. 9:00-13:00…