/Pułtuscy Policjanci mianowani na oficerów!

Pułtuscy Policjanci mianowani na oficerów!

W miniony piątek na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miała miejsce ogólnopolska promocja mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Wśród mianowanych znalazło się troje policjantów z Pułtuska.

podkom. Bożena Kaczmarczyk

podkom. Milena Kopczyńska

podkom. Łukasz Kosewski

,,Mianowanych zostało 173 funkcjonariuszy, w tym 38 kobiet. Nowi oficerowie zasilą szeregi kadry kierowniczej policji – będą dowodzili zespołami podwładnych.”

poinformował w piątek rzecznik WSPol Marcin Piotrowski

Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W trakcie uroczystości, w imieniu nowo mianowanych oficerów głos zabrała podkom. Milena Kopczyńska Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku

Pośród towarzyszącej publiczność trudno było nie zauważyć licznej grupy z Pułtuska. Mianowanym dopingowali: Komendant Powiatowy Policji w Pułtuskumł. insp. Jarosław Olszewski, koleżanki i koledzy z pracy oraz rodziny. Duże zainteresowanie wzbudził koncert Orkiestry KWP w Katowicach, która wykonała wybrane utwory muzyczne oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów kompanii honorowej z OPP w Katowicach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Artykuł oraz zdjęcia: Jan Kisiel