/,,Obrona Pułtuska we wrześniu 1939” – promocja książki WIDEO

,,Obrona Pułtuska we wrześniu 1939” – promocja książki WIDEO

Interesująca rozmowa autora Michała Filipa Świdwy z Dziekanem Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. dr hab. Radosławem Lolo. Promocja książki odbyła się 17 września 2019 roku w czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.

Relacja filmowa: Robert Gorczyński, Jan Kisiel