/Do gmin trafiły pieniądze na inwestycje

Do gmin trafiły pieniądze na inwestycje

Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica, poprawa jakości środowiska miejskiego w Pułtusku, remonty świetlic w sołectwach, remont bramy garażowej strażnicy OSP Zambski Kościelne, bramy garażowej w OSP Trzciniec, place zabaw w gminie Obryte czy urządzenie placu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie – to tylko niektóre inwestycje w powiecie pułtuskim które będą możliwe ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

Łącznie zostały podpisane umowy opiewające na 827,7 tys. zł.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku wzięli udział m.in.: radni województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Paweł Obermeyer, starosta pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk oraz burmistrz Wojciech Gregorczyk, wójtowie gmin, skarbnicy i sołtysi poszczególnych sołectw do których trafią dofinansowania.

 Co zostanie zrealizowane z pozyskanych funduszy w poszczególnych gminach? O tym niebawem na Pułtusk News

opr. na podst. info. pras. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego