/PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

W imieniu organizatorów pułtuskiego Marszu dla Życia i Rodziny bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji Marszu, wsparcie finansowe i materialne.

Dziękujemy!

 

Dyrektorowi i całej załodze Domu Polonii za udostępnienie obiektów i pomoc w obsłudze,

Służbom mundurowym: Policji, Strażakom z OSP, Straży Miejskiej, Harcerzom z 13 Winnickiej Drużyny ZHR, Ratownikom Medycznym WOPR za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Marszu

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 za możliwość korzystania
z budynku szkoły i terenu

Wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie Marszu

Sponsorom:

-Kancelaria Prawna Jacek Nieścior,

-Polmlek – Andrzej Grabowski,

-Janusz Jeleń,

-Państwo Dulińscy,

-Guliwer – Witold Estkowski,

-Budomur – Zbigniew Kowalczyk,

-GerPol – Krzysztof Gierczak,

-Mardom – Jan Walaszek,

-Jerzy Abramczyk,

-Jerzy Kaczyński,

-Sławomir Białczak.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy swoją obecnością dali świadectwo przywiązania do tradycyjnych rodzinnych wartości.

 Ks. Prałat Wiesław Kosek

Poseł Henryk Kowalczyk