Od 25 lat współpracują z Domem Polonii i…

24 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja, której organizatorem był Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Podczas spotkania omawiano wyzwania i szanse, jakie wynikają ze zmian w…