/Golądkowo zacieśnia współprace z firmą Polbram i Hotelem Narvil.

Golądkowo zacieśnia współprace z firmą Polbram i Hotelem Narvil.

Dnia 25.05.2019 w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyła się konferencją pt. ,,Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesem absolwenta szkoły zawodowej”

Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać kilku ciekawy pralekcji:

  1. ,, Szkoła Zawodowa XXI wieku- przedstawienie kierunków zmian w kształceniu zawodowym – Kuratorium oświaty w Warszawie
  2. ,,Absolwenci Szkół Zawodowych na rynku pracy”- Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w Warszawie
  3. ,,Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych”- Hotel Narvil w Serocku
  4. ,,Rola współpracy szkół z instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie kształcenia zawodowego”- Instytut Uprawy nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
  5. ,,Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego ”- przykłady dobrych praktyk – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Pułtusku

Po zakończeniu prelekcji nastąpiło podpisanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy między Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Pułtusku a firmą POLBRAM oraz Hotelem Narvil

Na zakończenie uczestnicy mogli pobudzić swoje kubki smakowe na pokazie sztuki kulinarnej ,,Kuchnie Świata” połączonej z degustacją.

Całą uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Golądkowo

Zespół Pieśni i Tańca Golądkowo

Galeria Zdjęć:

Fot. Agata Sokołowska