/SZYKUJ ROWER NA RODZINNY RAJD ROWEROWY

SZYKUJ ROWER NA RODZINNY RAJD ROWEROWY

Na niedzielę, 28 kwietnia przygotuj rower, spakuj rodzinę, przyjaciół, znajomych i weź udział w rodzinnym rajdzie rowerowym po malowniczych terenach Puszczy Białej, który organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku.

Zgłoszenia uczestników do rajdu przyjmowane są w sekretariacie MOSiR w Pułtusku, ul. Sportowa 2A, tel. 23 692 02 67 lub przed rozpoczęciem rajdu.

Trasa rajdu:
• godz. 9:45
– zbiórka uczestników, Pułtusk ul. Rynek (przy fontannie),
• godz. 10:00 start rajdu – Pułtusk – Rynek (przy fontannie) – Borsuki Kolonia – Nowe Borsuki
Cieńsza – Topolnica – Wielgolas (Siedlisko Leluja – posiłek w agroturystyce) – Bartodzieje –
Pułtusk.
• godz. 15:45 przewidywane zakończenie rajdu.

Warunki uczestnictwa:
• rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
• przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru,
• osoby mające ukończone 10 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna
prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie
jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna,
• uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, daty urodzenia oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu,
• posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest
gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
• uczestnicy rajdu powinni mieć kamizelki odblaskowe.

Informacje dodatkowe:
• rajd będzie zamykał samochód Straży Miejskiej,
• rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników,
• długość trasy 28 km z postojem na posiłek po 20 km,
• uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• dla wszystkich uczestników rajdu przewidziany jest poczęstunek specjałami kuchni oraz
spotkanie z Panem Wojciechem Krasnodębskim właścicielem Siedliska Leluja.