Pułtusk pod wodą, czyli „potop z 1979r.”- dziś…

         W historii Polski miało miejsce wiele tragicznych kataklizmów. Wśród nich szczególnie groźne były powodzie. Kilka cennych informacji o powodziach średniowiecznych znajdujemy w kronikach Jana Długosza, który dowodzi, że średniowieczne powodzie potrafiły zabić nawet kilka…