/II DZIEŃ TEATRU W DWÓJCE

II DZIEŃ TEATRU W DWÓJCE

KLASY IV – VIII Z nutką w tle…

W drugi dzień IV Przeglądu Małych Form Teatralnych, wierszem “Dźwięki muzyki” wprowadzili nas Zuzanna Roguska i Filip Graczyk.

Muzyka to są nuty

Po domu rozsypane,

To nocy wielka cisza

I ptasi śpiew nad ranem.

Do udziału w tegorocznym konkursie, w kategorii klas IV – VIII, zgłosiły się cztery grupy teatralne. Jako pierwsza zaprezentowała się “Szkolna Grupa Teatralna” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku. W jej wykonaniu zobaczyliśmy przedstawienie pt.: “Bez przyszłości?” przygotowane pod kierunkiem Anny Latek, Joanny Malik-Malickiej, oraz Andrzeja Ambroziaka. Następnie na scenie zobaczyliśmy “Małych Melomanów” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku przedstawienie “Piosenka jest dobra na wszystko przygotowane zostało przez Sylwię Narwojsz, Beatę Bielińską i Magdalenę Cisak. Grupa teatralna “Ikar” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie, przygotowała spektakl “Płoco i Chałwa” pod czujnym okiem Agaty Czymerskiej. Jako ostatnia na scenie, pełniąca rolę gospodarza, pojawiła się grupa teatralna “Echo” za prezentację pt.: “Siostro, podaj dłoń” odpowiadały: Mariola Sobieska, Iwona Madeja i Renata Markiewicz.

[…] przez cztery lata przegląd ten dotyczył klas I – III a w tym roku rozszerzyliśmy formułę i występują klasy starsze IV – VIII

Pani Mariola Sobieska

Przedstawienia młodych artystów oceniało jury w składzie: Bożena Potyraj, Dorota Polewaczyk, Stanisław Rudnicki oraz Adam Gadomski.

cztery grupy zaprezentowały różne, bardzo ciekawe opowieści okraszone muzyką. […] widać u dzieci duże zdolności muzyczne, artystyczne, aktorskie, taneczne…

członek Jury Stanisław Rudnicki

WYNIKI KONKURSU

I MIESJCE:

“Echo” Siostro, podaj dłoń PSP nr 2 w Pułtusku

II MIEJSCE:

“Mali Melomani” Piosenka jest dobra na wszystkoPSP nr 3 w Pułtusku

III MIEJSCE:

“Ikar” Płoco i Chałwa PSP w Płocochowie

“Szklona Grupa Teatralna” Bez przyszłości (?) PSP nr 1 w Pułtusku

NAGRODA SPECJALNA ZA GRĘ AKTORSKĄ: Ania Wiśniewska PSP nr 2

NAGRODA MUZYCZNA: Mateusz Strzelecki PSP nr 3

wybór bardzo trudny oczywiście ocenialiśmy głównie: wyraz artystyczny, ruch sceniczny oraz dobór repertuaru

członek jury Bożena Potyraj

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim grupom teatralnym, ich opiekunom, jury, rodzicom oraz gościom za udział w IV Przeglądzie Młodych Form Teatralnych i zaprasza już za rok na piątą edycję przeglądu.